155.959 Uitgaven (x1000)
3. Regionale bereikbaarheid en OV

3. Regionale bereikbaarheid en OV

155.959 Uitgaven (x1000)

Regionale bereikbaarheid en OV

Terug naar navigatie - Regionale bereikbaarheid en OV

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor een Nederland van krachtige regio's. Regionale bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede economie, maar brengt mensen ook in beweging en verbinding met elkaar. De provincie speelt binnen mobiliteit een bijzondere rol. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich namelijk af op het regionale of provinciale niveau. Reizigers moeten zich nu en in de toekomst makkelijk, snel, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen binnen en tussen regio's. Provincies werken daarom samen met de rijksoverheid, gemeenten en vervoerders aan mobiliteit. Samen bieden wij reizigers zekerheid en voorspelbaarheid en maken we het moibiliteitssysteem duurzaam en toekomstbestendig. Zo is de Provincie Limburg de opdrachtgever (concessieverlener) van het openbaar vervoer. Provincie Limburg zorgt ook voor de aanleg en het onderhoud van 450 kilometer aan provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Verder werkt de Provincie Limburg aan slimmer en duurzamer vervoer, onder meer door smart mobility, smart logistics en het stimuleren van fietsgebruik. Voor Limburg in het bijzonder zijn goede internationale verbindingen van belang.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Terug naar navigatie - 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Als concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer (OV) stellen wij de reiziger centraal en in staat om te kiezen voor een duurzame, veilige en betrouwbare verplaatsing. Zoals het toekomstbeeld OV 2040 laat zien, wordt de rol van OV groter. In 2023 blijven wij daarom streven naar een kwalitatief goed aanbod. 

Vanwege onze ligging is het cruciaal dat Limburg (en daarmee ook Nederland) via frequente treinverbindingen verbonden wordt met het duurzame hogesnelheidsnet van Europa via de hogesnelheidsstations: Düsseldorf, Aken, Luik, Antwerpen en Brussel. Samen met onze partners en in afstemming met alle gebruikers van het spoor helpen wij mee aan de verbetering van de railinfrastructuur. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Terug naar navigatie - 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Uitgangspunten hierbij zijn een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en  een gebiedsgerichte aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 67.868
312 Railagenda 4.249
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 15.942
322 Fiets 3.903
323 Verkeersveiligheid 1.731
324 Weginfra 20.154
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 15.380
391 Kapitaalllasten programma regionale bereikbaarheid en OV 26.697
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 155.925
Totaal Lasten 155.925
Baten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093
312 Railagenda 284
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 9.204
323 Verkeersveiligheid 490
324 Weginfra 515
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 18.586
Totaal Baten 18.586
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -137.339
Stortingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34
Totaal Stortingen 34
Onttrekkingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.305
312 Railagenda 4.000
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 5.225
322 Fiets 3.903
323 Verkeersveiligheid 719
324 Weginfra 3.977
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 19.129
Totaal Onttrekkingen 19.129
Mutaties reserves 19.095