Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2023
  1. Blz. 2 Voorjaarsnota 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Strategisch perspectief: Inleiding
    1. Blz. 5 De Voorjaarsnota 2023
     1. Blz. 6 Inleiding
     2. Blz. 7 Nieuwe opzet Voorjaarsnota
    2. Blz. 8 Elke regio telt: de Limburgse lobby
     1. Blz. 9 Elke regio telt: de Limburgse lobby
    3. Blz. 10 Financieel kader Voorjaarsnota 2023
     1. Blz. 11 Financiële positie in de politieke context: gezond maar druk op duurzaam financieel evenwicht
     2. Blz. 12 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2023-2027 en andere belangrijke ruimtevragende voorstellen
     3. Blz. 13 Investeringenbesluiten in deze Voorjaarsnota
   2. Blz. 14 1. Regionale economie
    1. Blz. 15 Regionale economie
    2. Blz. 16 Onze beleidskaders
    3. Blz. 17 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 18 2. Cultuur en maatschappij
    1. Blz. 19 Cultuur en maatschappij
    2. Blz. 20 Onze beleidskaders
    3. Blz. 21 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 22 3. Regionale bereikbaarheid en OV
    1. Blz. 23 Regionale bereikbaarheid en OV
    2. Blz. 24 Onze beleidskaders
    3. Blz. 25 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 26 4. Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 27 Ruimtelijke ontwikkeling
    2. Blz. 28 Onze beleidskaders
    3. Blz. 29 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 30 5. Milieu, energie en klimaat
    1. Blz. 31 Milieu, energie en klimaat
    2. Blz. 32 Onze beleidskaders
    3. Blz. 33 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 34 6. Landelijk gebied
    1. Blz. 35 Landelijk gebied
    2. Blz. 36 Onze beleidskaders
    3. Blz. 37 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 38 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 39 Kwaliteit openbaar bestuur
    2. Blz. 40 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 41 8. Financiën en overhead
    1. Blz. 42 Financiën en overhead
    2. Blz. 43 Onze beleidskaders en verordeningen
    3. Blz. 44 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 45 Financiële begroting
   1. Blz. 46 Financieel perspectief
    1. Blz. 47 Financiële positie: gezond maar druk op duurzaam financieel evenwicht
    2. Blz. 48 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat: voordelig door incidentele meevaller Enexis
    3. Blz. 49 Begrotingsruimte resultaat 2023-2027 is gestegen
    4. Blz. 50 Begrotingsruimte binnen de begroting is beperkt
    5. Blz. 51 Kengetal geeft inzicht in de ontwikkeling van structureel evenwicht: dit daalt
   2. Blz. 52 Begroting en meerjarenraming
    1. Blz. 53 Voorstel Begrotingswijziging 3 - 2023
    2. Blz. 54 Sluitende begrotingswijziging
    3. Blz. 55 Bijgewerkte begroting 2023-2027 blijft structureel sluitend
    4. Blz. 56 Structureel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027
    5. Blz. 57 Incidenteel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027: klein deel voorzien van structurele dekking
   3. Blz. 58 Gedetailleerde besluitvorming
    1. Blz. 59 Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail
   4. Blz. 60 Onze vermogenspositie
    1. Blz. 61 Solide vermogenspositie
    2. Blz. 62 Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders
    3. Blz. 63 Investeringskredieten voorjaarsnota: afschrijvingen worden gedekt uit de lopende begroting
   5. Blz. 64 Op weg naar de nieuwe begroting 2024
    1. Blz. 65 Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2023 en vooruitblik Programmabegroting 2024: ongewijzigd beleid als fundament
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap