Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2024
  1. Blz. 2 Voorjaarsnota 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Strategisch perspectief
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Wij kijken vooruit
     2. Blz. 7 Wij gaan prioriteren in onze lobby agenda
     3. Blz. 8 Wij gaan investeren in onze visie voor 2050
     4. Blz. 9 Wij versterken onze financiële sturing
     5. Blz. 10 Wij gaan zorgvuldig om met onze schaarse menselijke en organisatorische capaciteit
     6. Blz. 11 Wij zorgen voor navolgbaarheid en meetbaarheid van beleid
     7. Blz. 12 Wij kijken terug
    2. Blz. 13 Leeswijzer
     1. Blz. 14 Leeswijzer
     2. Blz. 15 Operationalisering van de beleidskaders in de reguliere P&C-cyclus
     3. Blz. 16 Werken met doelen en indicatoren is een ontwikkelopgave
    3. Blz. 17 Financieel kader
     1. Blz. 18 Ontwikkeling begrotingsresultaat 2024-2028
     2. Blz. 19 Financiële mutaties met effect op het begrotingsresultaat
     3. Blz. 20 Operationalisering van beleidskaders: voorstellen tot inzet programmareserves
     4. Blz. 21 Inzet van de programmareserves tot en met deze voorjaarsnota
     5. Blz. 22 Voorstellen zonder effect op het begrotingsresultaat
     6. Blz. 23 Behoud van duurzaam structureel financieel evenwicht: structurele en incidentele impact
     7. Blz. 24 GS-Mandaat over specifieke uitkeringen
     8. Blz. 25 Investeringsbesluiten
    4. Blz. 26 De begroting 2024 in uitvoering
     1. Blz. 27 Voortgang uitvoering begroting
     2. Blz. 28 Taakstelling op koers: nog 27% te gaan oftewel € 13,46 mln.
   2. Blz. 29 1. Perspectief voor het landelijk gebied
    1. Blz. 30 Perspectief voor het landelijk gebied
    2. Blz. 31 Structuurwijzigingen in dit programma
    3. Blz. 32 Maatschappelijke opgave
    4. Blz. 33 Onze beleidskaders
    5. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 35 1.1. Natuur en landschap
      1. Blz. 36 1.1.1. Natuur, biodiversiteit en fauna
      2. Blz. 37 1.1.2. Limburgs programma Landelijk Gebied
      3. Blz. 38 1.1.3. Landschap
     2. Blz. 39 1.3. Water
      1. Blz. 40 1.3.1. Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem
      2. Blz. 41 1.3.2. Waterveiligheid Maas
      3. Blz. 42 1.3.3. Bodemvitalisering
    6. Blz. 43 Opvolging toezegging inzake € 2 mln.
    7. Blz. 44 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 45 2. Samen leven en bestaanszekerheid
    1. Blz. 46 Samen leven en bestaanszekerheid
    2. Blz. 47 Maatschappelijke opgave
    3. Blz. 48 Ons beleidskader
    4. Blz. 49 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 50 2.1. Sociale agenda
      1. Blz. 51 2.1.1. Sociale Agenda
     2. Blz. 52 2.2. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
      1. Blz. 53 2.2.1. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
     3. Blz. 54 2.3. Sport en bewegen
      1. Blz. 55 2.3.1. Sport en bewegen
    5. Blz. 56 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 57 3. Werken aan een toekomstbestendige economie
    1. Blz. 58 Werken aan een toekomstbestendige economie
    2. Blz. 59 Structuurwijzigingen in dit programma
    3. Blz. 60 Maatschappelijke opgave
    4. Blz. 61 Onze beleidskaders
    5. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 63 3.1. Vestigingsklimaat van morgen
      1. Blz. 64 3.1.1. Vestigingsklimaat van morgen
      2. Blz. 65 3.1.2. Industrie en vakmanschap
      3. Blz. 66 3.1.3. Maastricht Aachen Airport
     2. Blz. 67 3.2. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
      1. Blz. 68 3.2.1. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
      2. Blz. 69 3.2.2 Brightlands
     3. Blz. 70 3.3. Een gezonde arbeidsmarkt
      1. Blz. 71 3.3.1. Een gezonde arbeidsmarkt
     4. Blz. 72 3.4. Verduurzaming en circulaire economie
      1. Blz. 73 3.4.1. Verduurzaming en circulaire economie
     5. Blz. 74 3.5. Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
      1. Blz. 75 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
    6. Blz. 76 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 77 4. Nieuwe energie en leefmilieu
    1. Blz. 78 Nieuwe energie en leefmilieu
    2. Blz. 79 Structuurwijzigingen in dit programma
    3. Blz. 80 Maatschappelijke opgave
    4. Blz. 81 Ons beleidskader
    5. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 83 4.1. Nieuwe energie
      1. Blz. 84 4.1.1. Energie Infrastructuur & Ruimtelijke Inbedding  en Verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen
      2. Blz. 85 4.1.2. Verduurzaming Gebouwde Omgeving & Warmte en Grootschalige opwek
     2. Blz. 86 4.2. Gezond en veilig leefmilieu
      1. Blz. 87 4.2.1. Gezond en veilig leefmilieu
      2. Blz. 88 4.2.2. Vergunningen, toezicht en handhaving
    6. Blz. 89 Verduurzaming provinciale organisatie
    7. Blz. 90 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 91 5. Leefbare steden en dorpen
    1. Blz. 92 Leefbare steden en dorpen
    2. Blz. 93 Maatschappelijke opgave
    3. Blz. 94 Onze beleidskaders
    4. Blz. 95 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 96 5.1. Leefbare steden en dorpen
      1. Blz. 97 5.1.1. Leefbare steden en dorpen
      2. Blz. 98 5.1.2. Toekomstbestendige woonruimte
      3. Blz. 99 5.1.3. Kwaliteit met minder ruimte
      4. Blz. 100 5.1.4. Bodem en ondergrond
    5. Blz. 101 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 102 6. Cultuur en erfgoed voor iedereen
    1. Blz. 103 Cultuur en erfgoed voor iedereen
    2. Blz. 104 Maatschappelijke opgave
    3. Blz. 105 Ons beleidskader
    4. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 107 6.1. Cultuur
      1. Blz. 108 6.1.1. Cultuur
     2. Blz. 109 6.2. Erfgoed
      1. Blz. 110 6.2.1. Erfgoed, monumenten en archeologie
    5. Blz. 111 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 112 7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
    1. Blz. 113 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
    2. Blz. 114 Maatschappelijke opgave
    3. Blz. 115 Onze beleidskaders
    4. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 117 7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid
      1. Blz. 118 7.1.1. Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
     2. Blz. 119 7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer
      1. Blz. 120 7.2.1. Infrastructuur
      2. Blz. 121 7.2.2. Openbaar vervoer
     3. Blz. 122 7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden
      1. Blz. 123 7.3.1. Limburg nationaal en internationaal verbonden
    5. Blz. 124 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 125 8. Provincie midden in de samenleving
    1. Blz. 126 Provincie midden in de samenleving
    2. Blz. 127 Ons beleidskader
    3. Blz. 128 Maatschappelijke opgave
    4. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 130 8.1. Regio Deals
      1. Blz. 131 8.1.1. Regio Deals
     2. Blz. 132 8.2. Betrouwbare en integere overheid
      1. Blz. 133 8.2.1. Bestuurlijke verhoudingen
      2. Blz. 134 8.2.2. Grensoverschrijdende samenwerking
      3. Blz. 135 8.2.3. Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn
      4. Blz. 136 8.2.4. Externe relaties en Public Affairs
      5. Blz. 137 8.2.5. Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid
    5. Blz. 138 Grond- en vastgoedbeleid
    6. Blz. 139 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 140 9. Financiën en overhead
    1. Blz. 141 Financiën en overhead
    2. Blz. 142 Onze beleidskaders en verordeningen
    3. Blz. 143 Organisatie-ontwikkelplan
    4. Blz. 144 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 145 Financiële begroting
   1. Blz. 146 Financieel perspectief
    1. Blz. 147 Financiële positie: gezond maar aanhoudende druk op duurzaam financieel evenwicht
    2. Blz. 148 Ontwikkeling begrotingsresultaat : daling als gevolg van onvermijdbare lasten
    3. Blz. 149 Inzicht in de ontwikkeling van het structureel evenwicht: dit daalt nog steeds
    4. Blz. 150 Financiële voortgang beleidskaders: inzet van de programmareserves
   2. Blz. 151 Onze vermogenspositie
    1. Blz. 152 Solide vermogenspositie
    2. Blz. 153 Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders
    3. Blz. 154 Instellings- en opheffingsbesluiten
   3. Blz. 155 Financieel voorstel
    1. Blz. 156 2e Begrotingswijziging 2024
    2. Blz. 157 Investeringsbesluit
   4. Blz. 158 Gedetailleerde besluitvorming
    1. Blz. 159 Overzicht begrotingsmutaties bij deze voorjaarsnota
   5. Blz. 160 Op weg naar begroting 2025
    1. Blz. 161 Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2024 en vooruitblik Programmabegroting 2025: ongewijzigd beleid als fundament
    2. Blz. 162 Meerjarige overzicht baten en lasten
  4. Activiteiten
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap